Welkom bij de Ondernemersvereniging Lopik
De Ondernemersvereniging Lopik ( OVL ) behartigt sinds 1980 de gezamenlijke belangen van alle ondernemers die gevestigd zijn in de gemeente Lopik. De OVL doet dit o.a. door het organiseren van netwerkbijeenkomsten met haar leden en met omliggende ondernemersverenigingen in de Utrechtse Waarden. Daarnaast onderhoudt het bestuur van de OVL een nauw contact met de burgemeesters en wethouders van de gemeente Lopik.

Voor € 225.00 per jaar bent u al lid en profiteert u van de bundeling van krachten en van het netwerk van ruim 100 leden dat de OVL nu al vormt. Het lidmaatschap biedt u veel. U kunt meedenken, meepraten en meebeslissen bij de ontwikkeling van het beleid in onze gemeente. Wij houden u op de hoogte over de laatste stand van zaken op lokaal en provinciaal niveau. Daarnaast ontvangt u uitnodigingen voor OVL-bijeenkomsten waar u uw mening kunt geven en waar er aandacht is voor uw standpunten. En last but not least : u ontmoet collega-ondernemers waarmee u kunt klankborden of waarmee u zaken kunt doen.
We hebben al veel bereikt, maar samen met uw steun kunnen we samen verder bouwen aan een betere toekomst. Is uw interesse gewekt? Dan nodigen wij u uit om vrijblijvend kennis te komen maken.